menu

インタビュー掲載情報:大阪大学ニューズレター2020秋号(No.83)

大阪大学ニューズレター2020秋号(No.83)の8~9ページに、北川センター長のインタビューが掲載されています。

ニューズレター全文

阪大HP

NL83_8p