menu

Research Field

Member 2021

Quantum Computing

Quantum algorithms and quantum computing theory. Applications of quantum computing for condensed matter physics, quantum chemistry, financial engineering, and machine learning (AI). Architectures and middle wares for large-scale fault-tolerant quantum computers.

Keisuke Fujii

Masahiro Kitagawa

Masayoshi Nakano

Masaaki Fukasawa

Fumihiko Ino

Katsuro Inoue

Shinji Kusumoto

Shinji Shimojo

Wataru Mizukam

Hiroshi Ueda

Koichi Miyamoto

Yasutaka Kitagawa

Shusuke Yamanaka

Ryohei Kishi

Masao Okita

Yoshiki Higo

Kazuhisa Ogawa

Kosuke Mitarai

Yoshihiro Midoh

Kosuke Ito

Ken Okada

Tatsuya Sakashita

Naoyuki Masumoto

Yuichiro Yoshida

 

 

 

Transdisciplinary Quantum Science

Interdisciplinary fields among fundamental physics, machine learning, and quantum information science.

Akio Fujiwara

Tetsuo Ogawa

Hajime Ishihara

Satoshi Fujimoto

Takashi Washio

Fuyuhiko Tanaka

Shunsuke Saruwatari

 

 

 

 

 

 

 

Quantum Information Device

Research on fundamental technologies for quantum devices using trapped ions, spins and light

Akira Oiwa

Ryuji Katayama

Kenji Toyoda

Jun Tatebayashi

Tomoyuki Tanikawa

Hidehisa Shiomi

Masahiro Uemukai

Haruki Kiyama

Takafumi Fujita

Shinichi Morisaka

 

Quantum Communication and Security

Research on Quantum communication, Quantum cryptography, Quantum repeater and Quantum Internet

Takashi Yamamoto

Kyo Inoue

Nobuyuki Imoto

Atsuko Miyaji

Koji Igarashi

Rikizo Ikuta

Shinya Okumura

Toshiki Kobayashi

 

 

 

Quantum Biology

Fundamental study on life sciences and biology expanded by quantum science and technologies

Yoshie Harada

Kazuya Kikuchi

Toshimichi Fujiwara

Yoshichika Yoshioka

Kizashi Yamaguchi

Masateru Taniguchi

Yuko Hatanaka

 

 

 

 

 

 

 

Quantum Sensing

Developments of gyro sensor using cold ions and technology for hypersentitive NMR/MRI using hyperpolarized molecules

Takashi Mukaiyama

Makoto Negoro

Yoh Matsuki

Yosuke Nakata

Utako Tanaka

Akinori Kagawa

Ryouichi Saitou

Koichiro Miyanishi